• Interieur

In het oog springende restaurantarchitectuur