Partner

Nils Van der Celen

Nils Van der Celen brengt realistische ontwerpen tot stand die de eigenheid van de klant een centrale positie laten innemen”

  • Interieur

Nils Van der Celen is onze nieuwste partner. Met zijn gelijknamige studio brengt hij interieur- en meubelontwerpen tot leven. Zijn projecten sluiten nauw aan bij het DNA van Imagicasa. Vandaag stellen we onze lezers uitgebreid aan hem voor en genieten we van de start van een lucratieve samenwerking.

In 2008 studeerde Nils Van der Celen af in Interieurarchitectuur aan het Henry Van de Velde instituut in Antwerpen. Na in het daaropvolgende jaar een bijkomend diploma in Milaan te hebben behaald, deed hij uitgebreide ervaring op bij verscheidene architectenbureaus. In 2017 besliste hij echter om op eigen benen te staan en van high end residentiële projecten zijn specialisatieveld te maken; op die manier zag Van der Celen architectural interiors het levenslicht. De studio focust zich hoofzakelijk op totaal interieurprojecten en -renovaties. De kwaliteit en de aandacht voor detail waarmee elk eindresultaat tot stand komt, karakteriseert de brede waaier van opdrachten die Nils Van der Celen tot nu toe verzorgde. Een aanzienlijk deel van ons leven speelt zich af in ons eigen interieur. Daarom moet een woning en haar vormgeving een blijvende meerwaarde zijn die parallell ligt met de visie van de bewoners. Nils Van der Celen tracht dit te doen door realistische ontwerpen tot stand te brengen die de eigenheid van de klant een centrale positie laten innemen. Hoewel zijn ontwerpen een logische en tijdloze essentie hebben, zijn die het resultaat van een creatieve en gedetailleerde methodologie. Verder acht Nils Van der Celen het belangrijk om genoeg ruimte te voorzien voor inbreng van de klant. Door veel aandacht te schenken aan de dynamiek tussen ontwerper en cliënt werkt hij samen met zijn team naar het gewenste eindresultaat toe. Tijdens een kennismakingsgesprek wisselt Nils Van der Celen ideeën uit met de klant en brengt hij de noden en mogelijke vragen in kaart. Eens dat er duidelijkheid ontstaat omtrent de verwachtingen, gaat het bureau over op de voorbereidende fase waarin alle relevante informatie in verzameld wordt. Daarna worden losse ideeën verder uitgewerkt en ontstaat er een eerste concept. De feedback van de klant zorgt ervoor dat het nodige bijgestuurd wordt en dat het definitieve ontwerp wordt uitgedacht. Samen met een moodboard en realistische 3D-visualisaties krijgt de klant een erg concreet beeld van het werkelijke resultaat. Wanneer alle verwachtingen en wensen zijn ingelost, wordt er overgegaan op de realisatie. Ook in deze fase verzekert Nils Van der Celen dat alles kwalitatief en nauwkeurig verloopt. Onze kersverse partnerrelatie met Nils Van der Celen doet ons reikhalzend uitkijken naar de toekomst. De tijdloze sfeer van zijn ontwerpen houdt ieders aandacht vast. Zijn werkwijze getuigt van een diepgaande passie voor zijn vak en we zullen dit ongetwijfeld kunnen aantonen met de projecten die de interieurarchitect nog in petto heeft. Photography by Cafeine

Realisaties

Neem contact op.

This is the confirmation/error message.